Sentralhallen på Arnestad skole har potensiale for å bli et fungerende lokale for korpsøving Foto: Roy Botten

15 akustikkmålinger i Asker presentert

30.01.2017 13:34 Skrevet av Jon G. Olsen

Det var stor interesse da Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd presenterte de 15 akustikkmålingene som til nå er gjort i Asker. Målingene viser at få av lokalene er egnet til det de brukes til, og bl.a. at kun 1 lokale er brukbart egnet for korpsøving.

Asker kommune hadde bestilt 11 nye målinger, slik at det er nå er analysert følgende 15 lokaler i kommunen:

 

Både kulturetaten, eiendomsetetan, kulturskolen og leder for komite for teknisk, kultur og fritid i Asker deltok på møtet  - sammen med mange representanter fra kommunens frivillige musikkliv. De fikk høre Jon G. Olsen først ta for seg den viktigste prinsipper og krav til gode musikklokaler både for øving og konmsert, en rask gjennomgang av den nye Norsk Standard NS 8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse - før han gikk gjennom rapportene for hvert av de 15 lokalene som til nå er analysert.

3 typer musikk - rom til både øving og konserter

Grovt sett deles musikken inn i 3 hovedsjangre: Lydsvake akustiske grupper (som kor, strykere ol), lydsterke akustiske grupper (som blåsere, korps, storband ol) og grupper med forsterket musikk (i hovedsak band). Disse tre musikkuttrykkene harforskjellige behov og et rom som er egnet til ett formål vil samtidig være uegnet til de to andre.

Videre analyseres rommene om de kan være egnet for konsert eller øving, og eventuelt hvor store grupper som kan øve i rommet.

Dette gir 6 hoved-grupperinger av rom, samt en underdeling når det gjelder øverom, her kan rommet være egnet for enkeltpersoner, små grupper,mellomstore grupper eller store grupper.

 

7 hoverkriterier

Det er 7 hovedkriterier som må være tilfredsstillende for at etlokale skal være egnet.

Allerede i forhold til det første kriteriet, romvolum, falt mange av lokalene gjennom. "Dette er spesielt heldig, for i praksis er det ikke realistisk å endre romvolumet for å gjøre rommet mer egnet til musikkbruk", sier Jon G. Olsen. "Man kan ofte gjøre tilpasninger inne i rommet, men å øke takhøyden eller flytte vegger vil normalty koste altfor mye og være helt urealistisk. Det er derfor viktig å finne store nok rom, som et absolutt førstekriterium." fortsetter Olsen.

Få gode rom forkorps, ingen gode rom for kor, flere rom kan brukes til mindre grupper

Kun ett av de analyserte rommene er bra egnet for korpsøvelse. men selv dette rommet - Sentralhallen på Arnestad skole -  har enkelte mangler so bø rutbedres, bl.a. ujevn fordeling av klang i rommet og altfor høy bakgrunnsstøy. Et par rom het potensiale til å gjøres noe med, slik at de blir bedre egnet for korpsøvelse, dette er gymsalene på Jansløkka og Billingstad. Begge disse har akseptabel størrele, men har bl.a. for lang etterklangstid. Også samlingssalen på Borgen skole har potensiale - for flere typer musikk, men burde vært en del større.  Dette rommet er også plaget av forstyrrelser fra inngangspartiet, men dette kan evt avhjelepes med en vegg/dør.

For korene og andre lydsvake grupper viste målingene få egnede lokaler. Prøvesalen i kulturhuset har et visst potensiale for grupper opp til 10-12 sangere selv om takhøyden er noe lav. Videre har også Venskaben potensiale for lydsvake grupper, i første rekke til øving. Rommet er noe for lite for konsertbruk selv for lydsvake grupper (kor), men har potensiale for å kunne bli en bra kommarmusikksal.

Flere av rommene kan med mindre utbedringer bli bra for øving for mindre grupper, opp til 8-15 utøvere/sangere.

Alle rapportene kan leses her.