Gymsalen på Stabekk skole var den første målingen i Bærum. Foto: Jon G. Olsen

25 lokaler i Bærum målt - flere skal måles

30.01.2017 13:32 Skrevet av

På et møte i Komunegården i Bærum overleverte Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd 20 av de 25 målerapportene. De 5 siste oversendes om kort tid. "Mye spennende lesning og interessante rapporter", var omkvedet på møtet der rapportene ble presentert for musikklivet og kommunen. Både kultuursjef, leder for kulturutvalget og eiendomsavdelingen var til stede.

I denne omgang er det øverom for korps som er prioritert når det gjelder målinger, de aller fleste av de 20 rapportene som ble presentert har korpsøving som hovedformål. "Det er spennende at kommunen nå satser på en god gjennomgang - og tar det hele systematisk gjennom å kartlegge del for del av musikklivet", sier Jon G. olsen i en kommentar. "Det er akkurat dette vi ønsker oss, at det prioriteres, og når Bærum nå har prioriteret å få oversikt over øvesituasjonen for korps, er det et godt sted å begynne."

Og resultatet?

Resultatet av målingene så langt er at det ikke er mange som har tilfredsstillende lokaler. Hovedproblemet er at lokalene er for små og ikke tilfredsstiller kriteriene som er fastsatt i den nasjonale standarden for musikklokaler (Norsk Standard NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse). For små lokaler gir for høy lyd og hemmer kvalitetsutviklingen og trivselen i korpset.

Mange av lokalene har også til dels meget forskjelig klang i de forskjellige frekvensområdene, dette er også uheldig siden det gir forskjelige lydforhold for de forskjelige instrumentgrupene i korpset og korpset "øver seg til" ubalanse.

Øvingsrommene varierer fra gymsalen på Bryn skole som bare er på 800 m3 opp til Rykkinn skole som har en gymsal på 2.200 m3, som er en fin størrelse for et korpsøverom. Etterklangstidne varierer fra litt inder 1 sekund, som er passende til 2 sekunder, som er altfor langt.

5 kirker står også på listen

Det er også gjort mplinger i 5 kirker, hovedsakelig med hovedformål konsert for kor og lydsvak musikk, men også for andre musikkformer. Konklusjonen fra disse målingene er bedre, her er det flere som egner seg forholdsvis godt som konsertkirker, selv om det for de fleste er ønskelig med tiltak for å gjøre forholdene bedre.

.

DU KAN LESE ALLE MÅLERAPPORTENE HER.