Akustikkstandarden presentert for kommune-Norge

03.10.2016 13:08 Skrevet av Jon G. Olsen

NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse - ble presentert for kommune- Norge på Norsk kulturforums fagkonferanse i Hamar kulturhus 10. juni 2014. Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, sto for et av åpningsforedragene. Over 100 representanter for kommuner og fylkeskommuner deltok.

Musikklivet bruker 10.000 lokaler

Nye tall viser at musikklivet i Norge bruker ca 10.000 lokaler - de fleste hver uke, sa Jon G. Olsen i foredraget. Musikkrådets akustikkmålinger , bl.a. 50 lokaler i Ski, 11 lokaler i Radøy viser at det er ca 1 lokale pr 500 innbyggere, dvs ca 10.000 lokaler alt i alt som musikklivet bruker. De fleste brukes hver uke.

Og av disse er det 10%-15% som er egnet til det de brukes til. Resten er mere eller mindre egnet.

Jon G. viste også viktigheten av at musikklivet gis tilpassede lokaler, og at dette trolig er det viktigste samfunnet og kommunen kan bidra med for sitt lokale musikkliv.

NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål

Den nye standarden ble raskt presentert - med hovedfokus på de to hovedinndelingene i standarden:

Musikktyper

  1. Akustisk lydsvak musikk
  2. Akustisk lydsterk musikk
  3. Forsterket musikk

Romtyper

  1. Øveceller
  2. Lite ensemblerom
  3. Middels ensemblerom
  4. Stort ensemblerom
  5. Framførimngslokaler

For å laste ned hele foredraget:

/share/mime/48/pdf.png Foredrag NOKU-fagkonferanse 10. juni 2014 - Jon G. Olsen
presentasjon av NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
Musikklivets behov for musikklokaler

(2014_jgo-noku-nynorskstandard.pdf, 1MB)

Tips en venn om denne saken