Frogner skole og kultursenter, åpnet høsten 2017

Sørum pilotkommune for kartlegging av lokaler

02.11.2017 15:15 Skrevet av

Sørum kommune er valgt ut til å være pilotkommune i et landsomfattende prosjekt om å kartlegge kulturlokaler i Norge. Det er Akershus musikkråd som på vegne av Kulturalliansen og Norsk musikkråd bidrar til å utvikle dety som forhåpentligvis blir den framtidige felles nasjonale databasen for kulturlokaler.  Databasen skal omfatte både musikklokaler, lokaler til teater, dans og andre kulturuttrykk - både øvingslokaler og framføringslokaler.

Kulturalliansen, som er en nasjonal sammenslutning av frivillige kulturorganisasjoner, ønsker å få en samlet nasjonal oversikt over de lokalene som kulturivet bruker, med hovedfokus på det frivilige kulturlivet. Norsk musikkråd har anslått at musikklivet alene bruker over 10.000 lokaler hver uke, men vi vet lite om hvilke typer lokale dette er, hvor mye som er skolelokaler, hvem som eier lokalene, hvor store er de og hvor godt egnet de er til den bruk de har.

Kulturalliansen har bedt Norsk musikkråd om å utvikle både en kartleggingsmetode, registreringsskjemaer og en databaseløsning for en slik nasjonal database. Hoveddaktør i utviklingsarbeidet er Akershus musikkråd - som har stor kompetanse innen musikklokaler og akustikk, og som har utviket databasen for musikklokaler (www.database.musikklokaler.no) med tilhørende kartløsning (http://database.musikklokaler.no/map). Det er utviklet tre spørreskjemaer, ett for husene som lokalene ligger i, ett for det enkelte rom/lokale og ett for brukererfaringer.

Sørum pilotkommune

Sørum er valgt ut som piltokommune for kartleggingen, og arbeidet med å finne alle kulturlokaler i kommuinen er i god gjenge. Akershus musikkråd har engasjert en prosjektarbeider som snakker med de lokale lagene og kulturlivet, og reiser rundt med registreringsskjemaer for å kartlegge kulturlokalene i kommunen. Arbeidet vil pågå fram mot jul, de første resultatene er allerede kommet inn og registrert. "Det skal bli spennende å se hvor mange rom og lokaler som faktisk brukes i en kommune på Sørums størrelse", sier daglig leder i Akershus musikkråd Jon G. Olsen.

Det ble gjennomført et forprosjekt med musikklokaler i Eidsvoll i sommer, og da fant vi 44 lokaler bare formusikklivet. De foreløpige resultatene fra denne undersøkelsen viser at det bare er 2 korps og 1 kor som har lokaler som har en passe størrelse, og kun 1 av disse rommene er målt akustisk for å se om de passer til musikk. Dette viser hvor viktig slike kartlegginger er.