Spennende fagdag om kulturarenaer

29.09.2017 13:11 Skrevet av Jon G. Olsen

Akershus fylkeskommune inviterte til en nyttig og interessant fagdag om kulturarenaer i det helt nye "kulturverket Flammen" i Nittedal 28. september. I tillegg til omvisning i huset var det 4 meget interessante foredrag, blant annet av Jon G. Olsen i Akershus musikkråd med en presentasjon av "Norsk Standard for akustikk i rom som brukes til musikk" og Iver Waage fra Oslo musikkråd om "Skolen som lokal kulturarena".

Det nye kulturhuset Flamen i Nittedal imponerer. Ikke minst fordi de har prioritert hovedbruksformålet tydelig. Og som dalig leder i Kulturverket Flammen Mariann Torsvik sa i sin åpningsinnledning: "Vi har prioritert lydsvak akustisk musikk og skal være et hus for det lokale kulturlivet". Og med 12 kor i bygda er det ikke unaturlig at det nettopp er lydsvak akustisk musikk (bl.a. kor) som er proiritert i hovedsalen. Dette samtidig som det er meget behagelig akustikk i rommet, det var ganske enkelt godt å være der.

Fagdagen hadde 4 hovedfokus, og med opp mot 90 deltakere fra store deler av Østlandet var det klart at temaene traff godt. Og som en av deltakerne sa i ettertid:
Hei, Ville bare si takk for at lærerikt og inspirerende konferanse i går på Kulturverket Flammen. God helg.
Eller som en annen kultursjef sa:
Vi har et par skoler under bygging nå, og vi har gjort alle feilene de pekte på.  Vi skal snart planlegge en skole til, og da har vi muligheten til å gjøre det riktig
.

Førstemann ut var Iver Waage, anleggskonsulent i Oslo musikkråd og med lang erfaring fra både politisk og praktisk arbeid med skole- og kulturlokalerr i Oslo: "Funksjonskrav ved bygging av skoler / Skolen som kulturarena". Han belyste temaet både gjennom konkrete eksempler fra bystyrevedtak og hvordan dette føres videre i praktisk prosjektareid med bygging av den enkelte skole,  og siden Oslo kommune for tiden bygger 10 skoler pr år har de mye god erfaring som vi andre kan lære av.

Eva Kihle Hammeren, prosjektleder i Stema Rådgivning AS og som nettopp har hatt prosjektansvaret for nye Frogner Skole og kultursenteri Sørum trakk fram  "Viktigheten av god planlegging i forkant av byggestart og tett oppfølging underveis i byggingen". God planlegging og ikke minst - å få innspill på riktig tid i planprosessen er nødvendig for å få til et godtprosjekt. I starten av prosessen er funksjonskrav og behov i fokus, mens forslag til løsninger og hvordan behovene skal dekkes må komme lengre ut i planprosessen.

Akustiker Niels Werner Adelman-Larsen fra Danmerk, som bl.a. har utviklet det revolusjonerende bassabsorbent-systemet som Flammen er det første sted som har installert i Norge, viste hvor viktig nettopp bassområdet er for musikk, spesielt for forsterket musikk. Gjennom sin internasjonale banebrytende forskning har han avdekket ny kunnskap om nettopp dette området, og vi fikk også oppleve konkret i rommet hvor effektiv den fleksible bassdempingen av systemet err. I hans foredrag "Bakgrunnen for å utvikle aQflex, samt demonstrasjon av systemet med de fleksible lydabsorbentene i Flammen" tok han utgangspunkt både i musikere og teknikeres erfaing med forskjellige kultursaler og viste hvorfor nettopp dette er så viktig.

Daglig leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd var siste foredragsholder, og tok forsamlingen gjennom "Norsk Standard NS8178 for akusikk i rom som brukes til musikk" - som er enestående i internasjonal smmenheng. Han forklarte de viktiste sidene ved standarden og trakk bl.a fram at standarden er dinensjonerende for å lage store nok rom, og rom med gode dimensjone (lengde/ bredde/ takhøyde). Erfaring fra over 600 akustikkmålinger i Norge viser tydelig at hovedproblemet er for små lokaler, både volumessig og arealmessig. Han viste oppbyggingen av og gikk kort gjennom standarden, som også tar for seg sammenhengen mellom antall musikere, publikum og de viktigste faktirene for gode lydforhold (bla.a størrelse).

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikk, Jon G. Olsen
(2017_jgo-presentasjon-av-ns8178-fagdagakershus.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Skolen som lokalt kulturhus, Iver Waage
(20170928-skolen-som-lokalt-kulturhus-flammen.pdf, 1MB)