Akustikk er en klassisk disiplin innen fysikken som i første rekke befatter seg med hørbar lyd. (gr.: akuein ακουειν = å høre). Akustikk betyr derfor opprinnelig 'lydlære'. (http://no.wikipedia.org/wiki/Akustikk)

Romakustikk sier noe om lydforholdene i et rom.

Lydforholdene handler i første rekke om hørbar lyd eller trykkvariasjoner i luft. Når en definerer noe om akustikken/lydforholdene i et rom, handler det om hvordan lyd blir presentert i rommet. Summen av reflekterende, absorberende og diffuserende overflater i sammenheng med romform og romvolum sier oss noe om akustikken/lydforholdene i et rom.

Hva er god akustikk?

"God akustikk" er helt av hangig av hva rommet skal brukes til. Det er egentlig meningsløst å snakke om god akustuikk uten samtidig å si "til hva". God og flott akustikk TIL KOR er samtidig elendig akustikk for et band. Og god akustikk for kinolyd er nødvendigvis alltid dårlig akustikk for et korps.

I musikksammenheng deler vi normalt de akustiske forhold inn i tre kategorier, som alle har forskjellige behov:

    Akustisk lydsvak musikk (som f.eks. kor og strykeorkester ol)
    Akustisk lydsterk musikk (som f.eks. korps og storband ol)
    Forsterket musikk (musikk som forsterkes via et PA-anlegg, dvs band, rock ol)

Last ned kortinfo om akustikk og forskjellig typer musikk.

Hva er lydisolering?

Definisjonenen på støy er: Uønsket lyd. Det er derfor viktig å lydisolere tilstrekkelig for ikke å forstyrre omgivelsene. Både øvelokalet som ligger vegg i vegg, og eksterne naboer!

 Det eneste som demper/stopper lyd i særlig grad, er luft-tette, tunge konstruksjoner. Disse kan bygges av gipsplater,- 2-3 lag gips i hver vegg, og tak. Eller det kan støpes betongvegger, eller bygges vegger av leca eller tegl.


Løsninger som fungerer veier en del, og det er viktig å sjekke om bygget tåler den ekstra vekten, før man går i gang med arbeidet. Å få et erstatningskrav i etterkant på grunn av setningsskader kan bli en dyr fornøyelse. Bruk defor alltid fagfolk til å sjekke dette i forkant. Selve byggingen av lydtette rom er meget godt beskrevet i boken "Rock og uld". Ved å følge anvisningene til punkt og prikke, vil man få et resultat som både, du og naboer er fornøyd med i all overskuelig fremtid! Støyplagene vil vanligvis være fullstendig eliminert.

Utbedring av akustikk

Oppleves akustikken i et rom som dårlig bør en undersøke om rommet kan forbedres. En god start er å laste ned Norsk musikkråds Lokaler til musikkformål  her http://www.musikklokaler.no/nmrnorm/. Den sier mye om hvordan et egnet musikklokale skal være innen for de respektive sjangerne.

To av de viktigste parameterne for et rom som skal benyttes til musikkformål er romvolum og takhøyde. Om ikke takhøyde og romvolum er tilstrekkelig i henhold til Lokaler til musikkformål eller NS8178 sine krav, så vil aldri rommet bli godt egnet. Det anbefales da at en heller ser seg etter et annet lokale. Er rommet som en ønsker å utbedre innenfor kravet om takhøyde og romvolum så kan en ta neste steg. Dette innebærer å få gjort en akustikkmåling for å kartlegge hvordan akustikken faktisk er.

Når romvolum, takhøyde og akustikkmåling er foretatt kan starte planlegging av eventuelle tiltak. I de fleste tilfeller anbefaler vi at det tas kontakt med en fagakustiker som kan utarbeide en løsning for ditt lokale. I tillegg finnes det en del gjør-det-selv tiltak som også kan være løsningen for det spesifikke lokalet.

Finn ut mer om akustikkmåling her.

Her har vi målt

Frem til april 2016 har fylkesmusikkrådene i alt målt 500 lokaler. På kartet ser du hvor det er målt. Ved å trykke på et målepunk vil det dukke opp en fane hvor du kan laste ned rapporten for den spesifikke målingen.