Som et ledd i arbeidet med å finne gode lokaler til øvinger og konserter for det lokale musikklivet, utfører en del av fylkesavdelingene i Norsk musikkråd akustikkmålinger. Målingene er normalt en del av et større arbeid med "gode musikklokaler i kommunen", men kan også utføres enkeltvis.

Foreløpig har følgende fylkesmusikkråd måleutstyr og kan utføre målinger:

Østfold

Akershus

Hedmark og Oppland

Buskerud

Rogaland

Hordaland

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Troms

Kontaktinformasjon og bestilling av målinger finner du her.   

Her finner du oversikt over målerapportene fylkesvis.

.

Hvorfor måle akustikken

Akustikk blir ofte vurdert ut fra smak og behag, og etter personlige preferanser utøvere, dirigenter og publikum måtte ha. Siden de har forskjellige lytte-posisjoner og behov ift. det de hører, vil også god akustikk være gjenstand for subjektiv vurdering.

Våre målinger er objektive, og brukes som grunnlag for å vurdere lokalets egnethet for ulike ensembler, i forhold til Norsk musikkråds normer og anbefalinger.

Målerapporten gir lokaleier en visshet for hvilke ensembler lokalet passer for, og hvilke det eventuelt ikke er egnet for. Ofte kan en sortering av aktiviteter til rett lokale løse mange problemer.

Ønsker lokaleier å gjøre tiltak for å tilpasse akustikken i et lokale til visse bruksområder, kan vi bidra med kontakt med akustiker med kompetanse innen romakustikk. Målerapporten fra oss vil da være akustikerens grunnlag for anbefaling av videre arbeid.