Norsk standard for god akustikk i øverom og konsertlokaler ble lansert 9. april. standardene er laget for hjelpe kommuner, byggherrer, musikklivet og alle andre når de skal lage eller bygge om rom til musikk. Standardene er så vidt vi vet den første offisielle og offentlige standarden på dette området i verden, og det er et banebrytende arbeid som nå er gjort.

På denne siden finner dere litt generelt om akustikk knyttet til den nye standarden, og dere kan også laste ned noen artikler og brosjyrer som musikkrådet har laget om emnet.

Bestill NS8178:2014 på standard.no

Akustikkstandarden presentert for kommune-Norge

NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse - ble presentert for kommune- Norge på Norsk kulturforums fagkonferanse i Hamar kulturhus 10. juni 2014. Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, sto for et av åpningsforedragene. Over 100 representanter for kommuner og fylkeskommuner deltok.

Standard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert!

På vegne av Norges kommuner mottok ordfører i Rælingen kommune, Øivind Sand, den nye standarden for akustiske kriterier for musikkrom under lanseringen i Marikollen kultursal i dag.

Musikklivet trenger gode lokaler

Musikklivet trenger gode lokaler til å øve i og til å holde konserter. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har arbeidet med å sette akustiske forhold i øvings- og konsertlokaler pådagsorden siden slutten av 1980-tallet, og er nå SVÆRT glade for at vi har fått en akustisk standard for hva som er god akusikk for de forskjellige musikktyper. Ikke minst anser vi at inndelingen i tre typer musikk er helt sentral. Vi har nå målt akustikk i over 300 lokaler rundt om i landet, og ca 85% av disse er ikke egnet til det de brukes til.

/share/mime/48/pdf.png Pressemelding ved lansering
(2014-04-09-pressenotat-lansering-musikkromstandard.pdf, 70kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustikk - med- og motspiller
(akustikk-medogmotspiller_v_april2014.pdf, 922kB)

/share/mime/48/pdf.png Foredragsnotat - Hvorfor trenger vi en nasjonal standard
(2013_jgo-hvorfortrengsns8178-bergen-1.pdf, 228kB)

/share/mime/48/pdf.png Faktaark fra Standard Norge om musikkromstandarden
(faktaark_musikkrom-april-2014-utskrift.pdf, 375kB)

/share/mime/48/pdf.png Faktaark fra Standard Norge om musikkromstandarden
(faktaark_musikkrom-april-2014-utskrift.pdf, 375kB)

/share/mime/48/pdf.png Foredrag av komiteleder Svein Folkvord ved overleveringen av standarden
(lanseringsforedragsveinfolkvord.pdf, 539kB)