Standard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert!

29.04.2014 11:02 Skrevet av

På vegne av Norges kommuner mottok ordfører i Rælingen kommune, Øivind Sand, den nye standarden for akustiske kriterier for musikkrom under lanseringen i Marikollen kultursal i dag.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har siden slutten av 80-tallet hatt et betydelig fokus på lokaler til musikkformål og tok kontakt med Standard Norge for å drøfte utvikling av en offisiell standard for akustikk i musikklokaler. -I dag foreligger standarden, etter mer enn to års omfattende komitearbeid. Vi er glad for at vi fikk være med på dette viktige arbeidet for norsk musikkliv. sa Halvard Kausland, styreleder i Norsk musikkråd, i sin tale til de fremmøtte.

NS 8178, som standarden heter, skal sikre bedre musikklokaler ved å være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende rom.

Adm. dir. i Standard Norge, Trine Tveter, kunne fortelle at "NS 8178 er en forgangsstandard på kulturområdet, og interessen i Musikk-Norge er overvedende. Nå opplever vi også at de andre nordiske landene viser interesse for denne norske standarden,"

Hans Ole Rian, leder i Musikernes fellesorganisasjon og medlem i arbeidsutvalget for NS 8178, sa i sitt innlegg på lanseringen at lyd og lydforhold også er et arbeidsmiljøspørsmål for musikerne og at MFO ser på standarden som et viktig bidrag i sitt arbeid med å sikre bedre arbeidsforhold for sine medlemmer.

Ordføreren i Radøy kommune, som blant annet kan skilte med brassband i Europa-toppen, har vært med i utarbeidelsen av stadarden.
- Jeg er opptatt av at de musikalske interessene må sikre på samme måte som idretten ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Sang- og musikk må også sikres gode arbeidsforhold. Det er mitt største ønske at god akustikk for musikkformålene blir vektlagt i kommunenes planprosesser, understreker ordfører Jon Askeland.

 


Standardiseringsgruppen for NS 8178 har bestått av deltakere fra Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, kommuner, akustiske konsulenter, Musikkutstyrsordningen, musikernes fellesorganisasjon og Statsbygg.


NS 8178 kan bestilles på standard.no


Akustikkstandarden presentert for kommune-Norge

NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse - ble presentert for kommune- Norge på Norsk kulturforums fagkonferanse i Hamar kulturhus 10. juni 2014. Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, sto for et av åpningsforedragene. Over 100 representanter for kommuner og fylkeskommuner deltok.

Akustikkstandarden presentert for kommune-Norge - les hele sakenMusikklivet trenger gode lokaler

Musikklivet trenger gode lokaler til å øve i og til å holde konserter. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har arbeidet med å sette akustiske forhold i øvings- og konsertlokaler pådagsorden siden slutten av 1980-tallet, og er nå SVÆRT glade for at vi har fått en akustisk standard for hva som er god akusikk for de forskjellige musikktyper. Ikke minst anser vi at inndelingen i tre typer musikk er helt sentral. Vi har nå målt akustikk i over 300 lokaler rundt om i landet, og ca 85% av disse er ikke egnet til det de brukes til.

Musikklivet trenger gode lokaler - les hele saken