Utførte akustikkmålinger i regi av fylkesmusikkrådene

Her finner du oversikt fylkesvis over de målingeen som musikkrådene har utført.

Målinger i Hordaland

Hordaland musikkråd har utført målinger av romakustikk i flere av fylkets kommuner. Rapportene våre ligger alfabetisk under sine respektive kommuner helt nederst.

Målinger i Møre og Romsdal

Rapportoversikt akustikkmålinger