Hva er god akustikk?

"God akustikk" er helt av hangig av hva rommet skal brukes til. Det er egentlig meningsløst å snakke om god akustuikk uten samtidig å si "til hva". God og flott akustikk TIL KOR er samtidig elendig akustikk for et band. Og god akustikk for kinolyd er nødvendigvis alltid dårlig akustikk for et korps.

Illustrasjon Akustikk I Rom

I musikksammenheng deler vi normalt de akustiske forhold inn i tre kategorier, som alle har forskjellige behov:

  • Akustisk lydsvak musikk (som f.eks. kor og strykeorkester ol)
  • Akustisk lydsterk musikk (som f.eks. korps og storband ol)
  • Forsterket musikk (musikk som forsterkes via et PA-anlegg, dvs band, rock ol)