Utbedring av akustikk

Oppleves akustikken i et rom som dårlig bør en undersøke om rommet kan forbedres. En god start er å laste ned Norsk musikkråds Lokaler til musikkformål her http://www.musikklokaler.no/nmrnorm/. Den sier mye om hvordan et egnet musikklokale skal være innen for de respektive sjangerne.

Illustrasjon Volum Takhoyde

To av de viktigste parameterne for et rom som skal benyttes til musikkformål er romvolum og takhøyde. Om ikke takhøyde og romvolum er tilstrekkelig i henhold til Lokaler til musikkformål eller NS8178 sine krav, så vil aldri rommet bli godt egnet. Det anbefales da at en heller ser seg etter et annet lokale. Er rommet som en ønsker å utbedre innenfor kravet om takhøyde og romvolum så kan en ta neste steg. Dette innebærer å få gjort en akustikkmåling for å kartlegge hvordan akustikken faktisk er.

Når romvolum, takhøyde og akustikkmåling er foretatt kan starte planlegging av eventuelle tiltak. I de fleste tilfeller anbefaler vi at det tas kontakt med en fagakustiker som kan utarbeide en løsning for ditt lokale. I tillegg finnes det en del gjør-det-selv tiltak som også kan være løsningen for det spesifikke lokalet. Finn ut mer om akustikkmåling her.