Litt om Buskerud musikkråd

Buskerud musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Buskerud. Vi har et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og samarbeider godt med offentlige myndigheter

Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Buskerud.

  • Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan
  • Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
  • Organiserer over 25000 aktive musikkutøvere i mer enn 600 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm
  • Arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
  • Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
  • Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
  • Tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
  • Er representert i forskjellige nasjonale utvalg, blant annet Anleggsutvalget for akustikk, og Musikkverkstedordningen
  • Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
  • Er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket

Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen