HANDLINGSPLAN 2016-2017

Handlingsplanen for Buskerud musikkråd er inndelt i fire innsatsområder, med ulike mål og tiltak innen hvert område. Her er en oversikt over målene. Klikk på lenken nedenunder for å laste ned hele handlingsprogrammet med spesifiserte tiltak for hvert mål.

1. MUSIKKLIVET I BUSKERUD

 • Buskerud musikkråd skal være en ledende paraplyorganisasjon i arbeidet for å styrke musikklivet i Buskerud.
 • Musikklivet i Buskerud skal ha tilgang til gode framførings- og undervisningslokaler
 • Kontakten mellom musikkmiljøene i fylket skal være god
 • Følge opp lokale musikkråd/kulturråd
 • Informasjonsarbeid

2. MUSIKKOPPLÆRING OG ANDRE KURS

 • Styrke kvaliteten på musikklivet i Buskerud
 • 5 % økning i antall studietimer innen Musikkens studieforbund i Buskerud
 • Sikre at alle får mulighet til å delta i musikklivet
 • Initiere og være deltakende i relevante regionale prosjekt, kurs og opplæringstiltak

3. LEVENDE MUSIKK TIL FLERE

 • Ung Kultur Møtes (UKM) skal være den viktigste arenaen i Buskerud for formidling av barn og unges kulturuttrykk
 • Bandmønstring skal være en årlig møteplass for band og andre musikkgrupper med deltakere med særskilte behov
 • The Band Gathering (TBG) skal være en sentral arena for band fra Buskerud
 • Det skal være et rikt tilbud for utøvelse innen alle musikksjangre for innbyggerne i Buskerud

4. MUSIKKPOLITISK ARBEID

 • Sikre gode økonomiske rammevilkår som stimulerer til egenaktivitet
 • Sikre god tilgang på øvings- og framføringslokaler
 • Sikre god tilgang på instruktører og dirigenter
 • Være en ledende paraplyorganisasjon i arbeidet for å styrke frivillig musikkutøvelse
 • Arbeide for at det uorganiserte kulturlivet utvikles og styrkes

/share/mime/48/pdf.png Handlingsplan 2016 - 2017
(handlingsprogram-2016-2017.pdf, 177kB)

Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen