Styret i Buskerud musikkråd 2018-2020

Styret i Buskerud musikkråd velges på årsmøtet, og funksjonstiden for alle verv er to år.
Følgende styre ble valgt på årsmøtet i 2018:


Leder:
Arild Bakke Hansen - Norsk sangerforum
 
Tlf: 913 96 106

E-post: arildbkkhnsn(@)gmail.com
Nestleder:
Espen Wulfsberg Holm - Vestfossen Mannskor
 
Tlf: 924 22 549
E-post: espenwholm(@)gmail.com

 

Styremedlemmer

Lillian Iren Bjerke - Korpsnett
Tlf: 926 98 554
E-post: lillian_sbjerke(@)hotmail.com

Tore Narverud
 - Drammen Jazzforum
Tlf: 900 11 127
E-post: tore(@)unionscene.no
Åshild Wetterhus - Buskerud Folkemusikklag
Tlf: 99623208
E-post: wetterhus(@)buskerudmuseet.no

Varamedlemmer:
Hans Bernard Sollie - Øvre Eiker musikkråd
Tlf: 480 09 518
E-post: hbsollie(@)online.no

 

Solfrid Nestegard Gjeldokk - Buskerud Folkemusikklag


Petter Hauglund Bermingrud

 

 


Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen