Buskerud musikkråd har ansvar for en rekke tiltak og prosjekt.

BUVUS

Buskerud og Vestfold ungdomsstorband er et tilbud til ungdom mellom 15 og 20 år

Musikkonferansen

Årlig konferanse for tillitsvalgte og andre ildsjeler i frivilig musikkliv

UKM

UKM er Norges viktigste visningsarena for ungdom under 20 år innen alle kulturuttrykk.

Akustikkprosjekt

Karletting og måling av musikklokaler i Buskerud

Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen