Musikkonferansen

Buskerud musikkråd inviterer musikklivet i Buskerud til årets Musikkonferanse på Norefjell Spa og Resort fredag 7. og lørdag 8. november. På konferansen blir det foredrag, innspill og debatter som gir faglig påfyll, inspirasjon og gode ideer til videre arbeid i eget lag og forening. Vi håper å møte mange dirigenter, styreledere og andre tillitsvalgte, musikere og andre musikkentusiaster til en spennende konferanse. Konferansen arrangeres på Norefjell SPA og Resort fra ettermiddagen til ettermiddag 7. -8. november 2014.

Hvordan skrive gode søknader/Jakten på den gode søknad?
Hvordan finne frem i søknadsjungelen og hva skal til for å lage den gode søknad? En praktisk innføring i støttemuligheter og søknadsabeid basert på hvert enkelt lags ønsker og behov. Eline Moe Melgalvis har vært daglig leder i Oslo musikkråd og jobber nå med kulturutvikling i tilskuddsseksjonen til Kulturetaten, Oslo kommune. Eline underviser også i entreprenørskap på Barratt Due musikkinstitutt og har de siste femten åra jobbet med små og store produksjoner, prosjektutvikling og finansieringsarbeid.

Hvordan drive politisk påvirkning?
Spesialrådgiver i Norsk musikkråd Christin Sund gir tips og råd om hvordan vi som kulturaktører bør arbeide for å påvirke politiske beslutninger som er viktige for våre rammevilkår. Christin har lang erfaring fra lobbyarbeid og politisk påvirkningsarbeid, både innen kultur og idrett. Hun gir også et innblikk i viktige dagsaktuelle kulturpolitiske saker som ”Kulturløftet 3” og det kommende kommunevalget.

Hvordan bruke data/internett i organisasjonsarbeidet
Kommunikasjonsrådgiver i Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Hilde Søraas Grøhovd gir en innføring i hvordan man på en enkel måte kan bruke internett og nettjenester til å forenkle styrearbeidet i laget.

Folkelighet, folkeopplysning og musikk. Grundtvigske perspektiver til oppmuntring og glede.
Det frivillige musikklivet har siden 1814 vært en viktig aktør i ”folkeopplysningen” i Norge. Idehistoriker og tidligere rektor ved Buskerud folkehøgskole, Arild Mikkelsen, forteller om forholdet mellom folkeopplysning og samfunnet vi lever i, og om viktigheten av folkeopplysning nettopp i dag.

PR og markedsføring av konserter og forestillinger
Hvordan skal man nå gjennom i ”mediestøyen” og få oppmerksomhet om konsertene og forestillingene man arrangerer. Einar Idsøe Eidsvåg har arbeidet med konsertarrangering og markedsføring i en årrekke og har bl.a. vært med på bygge opp konsertstedet Blå i Oslo. Nå arbeider han i Music Norway bl.a. med eksport av norsk musikk til utlandet. Han forteller og gir gode tips om hvordan lykkes med markedsføring av dine musikalske aktivieteter.

Akustikk i musikklokaler og BMRs andre fanesaker
Deltagerne på konferansen får også en presentasjon av BMRs akustikkprosjekt som er et resultat av at vi nå har en "Norsk standard for Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse", og resten av BMRs aktivitet.

Praktisk informasjon
Konferansen starter kl. 18:00 fredag 7. november og varer til kl. 16:00 lørdag 8. november.
Musikkonferansen arrangeres av Buskerud musikkråd, med støtte fra Buskerud fylkeskommune. Konferansen arrangeres på Norefjell Spa & Resort.
Egenandel for å delta er:
•         1.200.-  pr person med overnatting
•         800.- pr person uten overnatting

Påmeldingsfrist er 6. okotber, etter denne dagen er påmeldingen bindende. Påmelding gjøres på skjema nedenfor

Konferansen starter kl. 18:00 fredag 7. november og varer til kl. 16:00 lørdag 8. november.

/share/mime/48/pdf.png Klikk her for å laste ned invitasjonen til Musikkonferansen 2014
(musikkonferansen-2014-invitasjon.pdf, 1MB)

Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen