Musikkrådets normer for musikklokaler oppdatert

"Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" er nå oppdatert i 2018-versjon. Det er ikke store endringer fra 2017-utgaven, det er hovedsakelig foretatt mindre oppdateringer og rettet skrivefeil. Videre har det kommet inn et nytt punkt om lydisolasjon, med henvisning til NS8175 (pkt 4.9).
Last ned 2018-utgaven her.

Acoustics '17 Boston

Jon G. Olsen attended the 3rd joint meeting Acoustics'17 in Boston (Acoustical Society of America and the European Acoustics Association), and presented the paper "The acoustics of rooms for music rehearsal and performance - the Norwegian approach" on Monday 26th July 2017.

Eineståande arbeid

Akustikar Jens Holger Rindel meinar at Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sitt arbeid med musikklokaler fortener meir internasjonal merksemd. I juni vert arbeidet presentert for verdenskongressen for akustikarar i Boston.