Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd med felles høringsuttalelse til rammeplan for kulturskolen

Foto: Mari Tangen

MSF og NMR med fylkesledd sendte 19.juni felles høringsuttalelse til rammeplan for kulturskolen.

I høringsuttalelsen har vi blant annet påpekt følgende:
Kulturskolen som ressurssenter er viktig for det frivillige kulturlivet på mange områder. Dels som en opplæringsarena for instrumentalister som også er medlemmer i lag/foreninger (orkestre, kor, korps, band osv.), dels som leverandør av dirigent/instruktører til lag/foreninger og dels som et sted lag/foreninger kan få musikkfaglige/pedagogiske råd og veiledning. Det er viktig at både lag/foreninger for barn, unge og voksne får muligheter til å kjøpe opplæringstjenester til subsidierte priser og at dette tydeliggjøres i rammeplanen som et krav til en type tjeneste kulturskolene skal «levere» som ressurssenter.
Vi ser det som svært positivt at det utarbeides en rammeplan for kulturskolen. Kulturskolenes rolle som lokalt ressurssenter er svært viktig for å sikre en god utvikling av det frivillige musikklivet i kommunene.
Vi mener at forslaget til rammeplan i for liten grad skisserer hvordan kulturskolen skal være et ressurssenter, og ønsker like klare retningslinjer på dette punktet som for kulturskolenes «egenaktivitet».
Les hele høringsuttalelsen!

20.06.2014


Vellykket ledermøte 8. mai!

Forsker Karl Henrik Sivesind beskriver frivilligheten

Musikkens studieforbund avholdt ledermøte i Oslo 8. mai. Representanter for våre medlemsorganisasjoner og fylkesledd - i alt 36 stemmer - vedtok Årsregnskap og kort årsmelding for 2013. Forsker Karl Henrik Sivesind fra Institutt for samfunnsforskning innledet til samtale under overskriften "Frivillighet og verdiskaping - kulturlivets andel og rolle". Godkjent årsregnskap/årsmelding og dokumentasjon fra det faglige innlegget publiseres på nettsidene våre om kort tid!

28.04.2014


Godt nytt kursår!

Sola går opp for nye kurs!
Foto: Mari Tangen

Vi ønsker godt nytt kursår til alle - nye og gamle kursarrangører - som har gjennomført kurs høsten 2013 og/eller som planlegger kurs i 2014.

Spørsmål om kurs, studieplaner og kurstilskudd rettes til fylkesleddet vårt i det fylket kurset holdes. Er du i tvil: Trykk på blomsten til høyre på denne siden og fyll ut kontaktskjemaet som kommer opp på skjermen. Trykk send - og ditt fylkesledd tar kontakt på e-post eller telefon i løpet av noen dager.

Veiledning for utfylling av søknader og rapporter finnes under "KursAdmin" i menyen til venstre på nettsiden vår.

Studieplaner for ulike typer kurs finner du under fanen "Studieplan" når du er pålogget i KursAdmin. Vi arbeider nå med en egen studieplankatalog som vil bli tilgjengelig direkte fra nettsiden i løpet av våren.

Husk at Musikkens studieforbund tilbyr veiledning, hjelp til kursplanlegging og kurstilskudd til alle medlemslag i våre 27 medlemsorganisasjoner som driver organisert øving og opplæring etter studieplan. Kurset må gå over minst åtte timer og ha minst tre deltakere. Søknad om kursstøtte skal sendes inn før kursstart.

06.01.2014