Tilpassete lydforhold

25.01.2017 09:40 Skrevet av

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold. Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungere meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. 

Selve musikken deler vi inn i tre kategorier:

I forsterket musikk formidles instrumentene gjennom lydanlegg. I akustisk musikk brukes det ikke lydanlegg.

Med etterklang menes hvor lenge lyden «henger igjen» i rommet. Etterklang skapes av rommets egenskaper, og kan endres med å bruke andre materialer på tak og vegger.

Summen av de forskjellige overflater, etterklang, takhøyde, romform og romvolum sier oss noe om lydforholdene i et rom, romakustikken.

Les mer om akustikk her

 


Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er et supplement til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål», med forklaringer og utdypinger.
Last ned siste versjon her.

Normer og anbefalinger - les hele saken