Kommuneveileder musikklokaler

20.04.2017 11:53 Skrevet av

en veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Veilederen beskriver hele prosessen med registrering og kartlegging, måling av romakustikk, vurdering av lokalene og utbedring av lydforholdene, prioriering av tiltak og gjennomføring.

Metoden er tilsvarende den idrettsrådene og idretten bruker for å lage lokale anleggsplaner og løse ut statstilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, og er en velprøvet metodikk som tar hensyn til HELE musikklivet og musiklivets behov for BÅDE øvings- og konsertlokaler.

/share/mime/48/pdf.png NMR_kommuneveileder_musikklokaler_rev2017
(nmr_kommuneveileder_musikklokaler_rev2017.pdf, 1MB)


Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er et supplement til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål», med forklaringer og utdypinger.
Last ned siste versjon her.

Normer og anbefalinger - les hele sakenSjekklister for øverom

Vi har laget sjekkliste for øverom: Hva gjør et godt lokale for utøverne, og hva er egentilg gode øverom? Hva skal man se etter for å vurdere om øverommet err godt eller uegnet for oss?

Last ned våre sjekklister her.

Sjekklister for øverom - les hele sakenHURRA !! Internasjonal standard for øverom underveis

Nå er det klart. Forslaget om at det skal lages en internasjonal akustikkstandard for øverom for musikk er vedtatt.

HURRA !! Internasjonal standard for øverom underveis - les hele saken

Grunnleggende akustikk

Lær mer om hva som er viktig for å oppnå god og riktig akustikk

Grunnleggende akustikk - les hele sakenBilder

Her finner du en del bilder til nedlasting for bruk til artikler etc knyttet til akustikk.

.

Bilder - les hele sakenEksempel målerapport

Her kan dere laste ned eksempel på en rapport fra en registrering/måling.

.

Eksempel målerapport - les hele sakenForedrag og presentasjoner

Her legger vi ut diverse foredrag og presentasjoner til nedlasting.

.

Foredrag og presentasjoner - les hele sakenAkustikk i øvingslokaler og konsertsaler (study of sound)

Her kan du laste ned del 1 av studentoppgaven fra "Rom for lyd"-prosjektet.. Del 2 av oppgaven er unntatt offentlighet.

.

Akustikk i øvingslokaler og konsertsaler (study of sound) - les hele sakenMasteroppgave om innredning i konsertsaler

Hvor mye hører du av musikken når ryggen skriker i smerte? Hvor mye ser du av artisten når han foran deg har armhulen ved nesen din? Og kan du danse eller prate når alle rundt stikker deg i nakken med blikket?

.

Masteroppgave om innredning i konsertsaler - les hele saken