NMR og MSF sitt utvalg for musikklokaler

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har et eget utvalg som arbeider med alle forhold knyttet til lokaler til musikkformål.
Hele utvalgets sammensetning ser du her.

Kontakt i første rekke

  • Jon G. Olsen, leder - Tlf: 6381 5365/9177 8776, e-post jon.olsen@musikk.no
  • Erlend Rasmussen, sekretær - Tlf 2200 5600, e-post erlend.rasmussen@musikk.no

 

Kontaktinformasjon for Norsk musikkkråd og Musikkens studieforbund:
Tlf 2200 5600, e-post nmr@musikk.no

Fylkesmusikkrådene

Ta kontakt med en av fylkesmusikrådene om du har spørsmål vedgående akustikk og måling av akustikk.