Lokaler som benyttes til musikk er så mangt. En har kulturhus, konsertlokaler, øverom, bandrom, musikkbinger etc. Disse er rene kulturlokaler. Vel så viktig er skolelokaler - klasserom, gymsaler, idrettshaller og aulaer.

Rom og formål 

De fleste lokaler som benyttes til musikkformål i Norge har for dårlige lydforhold til å være egnet for musikk i det store og hele. Dette vet vi etter over 500 målinger av lokaler. I tillegg har det heller ikke vært noen "standard" for hvordan et øvingslokale innen for sin sjanger skal være, frem til 2014 (NS8178). Det er stor forskjell på hva som er gode lokaler til lydsvak akustisk musikk (f eks kor), lydsterk akustisk musikk (f eks korps) og forsterket musikk. På bakgrunn av denne erkjennelsen kan vi si at det er få tilrettelagte lokaler til musikkformål i Norge. I tillegg er det andre ting som lagringsplass, lys, ventilasjon og tilgjenglighet som spiller inn på et lokales egnethet.

Et øverom kan være alt fra en liten øvecelle til stort ensamblerom for orkester.

Med lydsvake grupper menes musikkgrupper hvor det er en overvekt av lydsvake instrumenter. Typiske grupper er kor, strykeorkester, solister, kammergrupper/orkestre og mindre blåsegrupper (opp til ca. 10 utøvere).

Romvolum og etterklangstidDet er mange ting som er med på å bestemme om et rom er egnet til musikkformål. Det to viktigste er romvolum og etterklang. Det er disse to som avgjør hvilke musikkformål det kan egne seg til. 

Utstyr og vedlikehold - De fleste bruker  noen form utstyr når en musisere. Innen for de fleste sjangere er det også viktig med lager.

Med konsert mener en fremføringslokale, store som små. Et fremføringslokale har litt andre akustiske parameter enn øverom.

Med lydsterke primeært akustiske musikkgrupper som produserer mye lyd. Større skolekorps (40-50 musikanter), amatørkorps over 25-30 musikere og symfoniorkestre.

Lys og luft Akustikken er et av de viktigste elementene i et musikkrom, men belysning og ventilasjone er også blandt viktige parameter for at et lokale skal kunne fungere godt både for konsert og øvelse.

Det gode liv - Trivsel er viktig! God akustikk og flott utstyr er betyr ikke alt, selv om det er en god start.

Skoler er et av de mest brukte lokaler til musikk. Undervisningsrom, klasserom, aulaer etc.

Musikk som formidles via forsterkeranlegg, pop- og rocke, musikaler og andre musikkuttrykk der lyden hoveddsakelig spres gjennom forsterkeranlegg (PA-anlegg).

Tilgang og lager - Alt lokaler som skal fungere for musikklivet må være tilgjenglig og disponibelt. Det hjelper ikke med flotte lokaler om det er umulig å komme seg inn.