27.04.2017 13:19 Skrevet av

Med konsert mener en fremføringslokale, store som små. Et fremføringslokale har litt andre akustiske parameter enn øverom.

Med utgangspunkt i standarden (ns8170) er fremføringslokaler inndelt etter musikkform (lydsvak, lydsterk og forsterket musikk) og type ensemble (antall utøvere)Et konsertlokale for f.eks kor (lydsvak musikk) trenger mer volum og etterklang enn et rom for rockeband. Ut i fra antall utøvere og musikkform er det spesifike krav til romstørrelse (volum, areal, geomitri, takhøyde) og romakustikk (etterklangstid, lydabsopsjon, lydrefleksjon) og andre behov som skiller musikkformene.

Et konsertlokale har en høyere etterklangstid enn et øverom. De akustiske forhold må tilfredstille både både utøver og publikum. Benyttes rommet både til øving og fremføring er det ofte nødvendig med variable lydabsorbenter for å sikre gode akustiske forhold.

Volum, utøvere og tilskuere

Rommets dimensjoner og volum er avhengig av antall utøvere og tilskuere. Volum og takhøyde er helt avgjørende for rommets akustikk og egnethet i forhold de tre musikkformene på lik linje med øverom. NS8178  sier også at rommets sceneområde og publikumsareale bør utgjøre samme akustiske rom, dette medfører at eksemplevis "titteskapscener" er mindre egnet til konsert. NS8178 sier definerer kriterier for konsertsaler opp til 500 publikumere (1000 stående). Se forskjellen: