27.04.2017 13:19 Skrevet av

Skoler er et av de mest brukte lokaler til musikk. Undervisningsrom, klasserom, aulaer etc.

Skolen som lokalt kulturhus

Norsk musikkråds småskriftserie nr 10.

Heftet tar for seg skolebygget som et lokalt kulturhus, med spesiell vekt på musikklivets bruk og behov. Hvilke problemer musikklivet opplever, hvilke behov de ulike gruppene har, og hvordan musikklivet kan komme med i planprosessene ved rehabiliteering og nybygg av skoler.

Stort gjennomslag for Oslo musikkråd

Nylig vedtok Oslos byråd kravspesifikasjoner til nye skolebygg. Alle skoler skal heretter bygges slik at de fungerer til kulturformål. Det er Oslo musikkråd som har kartlagt dagens situasjon i Osloskolen for byrådet, og foreslått et bedre rammeverk for musikkutøving og lokal kulturaktivitet på skolen.