Stort gjennomslag for Oslo musikkråd

23.09.2015 23:03 Skrevet av

Nylig vedtok Oslos byråd kravspesifikasjoner til nye skolebygg. Alle skoler skal heretter bygges slik at de fungerer til kulturformål. Det er Oslo musikkråd som har kartlagt dagens situasjon i Osloskolen for byrådet, og foreslått et bedre rammeverk for musikkutøving og lokal kulturaktivitet på skolen.

Byrådet i Oslo vedtok de nye kravspesifikasjonene i et møte 20. august 2015. Her heter det bl.a. at "skoleanlegget skal også fungere som et lokalt kulturhus". Anlegget skal som en del avkommunens kulturelle infrastruktur "bidra til å styrke lokalmiljøet, og utformes på en slik måte at det enkelt kan benyttes til virksomheter utover skolens kjernevirksomhet."

De nye funksjonskravene innebærer at alle skoler som skal bygges må planlegges slik at de fungerer til kulturformål. Dette vil særlig innebære et stort løft for kor, korps og orkester, som ofte har hatt dårlige vilkår i de eksisterende skolebyggene. De nye kravene tar spesielt hensyn til at skolebyggene skal bli lette å sambruke for skole og lokalkultur, slik at parallelle aktiviteter i minst mulig grad er til sjenanse for hverandre.

- Før måtte vi arbeide spesielt for å få kulturhusfunksjoner med i byggene. Heretter må utbyggere som ønsker å fire på kravene, skrive avviksmeldinger og be byråden særskilt om å få avvike fra funksjonskravet, sier Iver Waage i Oslo musikkråd.

Oslo musikkråd gleder seg over gjennomslaget de nå opplever. Særlig viktig er det også at Norsk standards akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse vil bli en del av planleggingen av nye skolebygg.

Det nye rammeverket vil kort sagt sikre bedre kulturlokaler, og blir et nyttig verktøy for utøvere, skoler, kommuner og alle som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende lokaler.

For deg som vil vite mer om denne saken:

Artikkel i dagsavisen

Artikkel i Nordre Aker budstikke

Uttak fra vedtak i byrådet

 

 

 

 18.09.2015 15:40 Skrevet av Arvid Skancke-Knutsen  

kilde: http://www.musikk.no/oslo/nyheter/stort-gjennomsl/