27.04.2017 13:19 Skrevet av

Musikk som formidles via forsterkeranlegg, pop- og rocke, musikaler og andre musikkuttrykk der lyden hoveddsakelig spres gjennom forsterkeranlegg (PA-anlegg).