27.04.2017 13:19 Skrevet av

Et øverom kan være alt fra en liten øvecelle til stort ensamblerom for orkester.

Med utgangspunkt i standarden (ns8170) er øverom inndelt etter musikkform (lydsvak, lydsterk og forsterket musikk) og type ensemble (antall utøvere). Et øverom for f.eks kor (lydsvak musikk) trenger mer volum og etterklang enn et rom for rockeband. Ut i fra antall utøvere og musikkform er det spesifike krav til romstørrelse (volum, areal, geomitri, takhøyde) og romakustikk (etterklangstid, lydabsopsjon,  lydrefleksjon) og andre behov som skiller musikkformene. Det er ofte ønskelig med mindre etterklang i øverom enn konsertlokale for lydsvak og lydsterk.

Volum og antall utøvere

Rommets dimensjoner og volum er avhengig av antall utøvere. Se NS8178 opererer med 4 romtyper: øvecelle, lite ensemblerom, mellomstort og stort ensemblerom. Volum og takhøyde er helt avgjørende for rommets akustikk og egnethet i forhold de tre musikkformene. Se forskjellen: