Normer og anbefalinger

06.03.2018 16:05 Skrevet av Jon G. Olsen

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er et supplement til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål», med forklaringer og utdypinger.
Last ned siste versjon her.

/share/mime/48/pdf.png Lokaler til musikkformål - Norsk musikkråds normer og anbefalinger, revidert mars2018
(nmr_akustikknorm_musikklokaler_rev2018.pdf, 1MB)