Rom for spilleglede, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har et eget utvalg som skal arbeide med alle forhold knyttet til lokaler til musikkformål. Utvalget skal således arbeide med både øvelokaler og konsertlokaler, og med lokaler til alle sjangre over hele landet.

Fylkesmusikkrådene

6 fylkesmusikkråd har kvalifisert personelle og utstyr til å gjennomføre måling og rapportering av akustikk i scene- og øve-rom. Ta kontakt med ditt fylke eller nærl