Planlegging

Det er en utbredt oppfatning at det er meget kostbart å utbedre akustikk. Til dels er dette sant, men i en del tilfeller er det fullt mulig å gjøre noe med akustikken uten store kostnader. For et band med mindre øverom vil enkle gjør-det-selv tiltak med små ressurser nå langt, i større lokaler kreves det ofte større ressurser og det blir naturlig å koble på både fagakustiker og entrepenør. Størrelse, omfanget og tilknytning krever forskjellige måter å gå frem på i en helhetlig plan for et prosjekt.

Vi deler planlegging inn i tre kategorier:

 

 

Utbedring av eksisterende bygg

Mye kan gjøres i eksisterende lokaler for at lydforholdene skal bli bedre og mer egnet til musikkformål. To av de viktigste kriteriene for musikklokaler er romvolum og takhøyde imøtekommer kravene i NMRs - Normer og anbefalinger eller NS8178. Gjør de ikke det bør en lete etter et annet lokale ettersom lydforholdene aldri vil kunne bli optimale.

Prosjektering av nybygg

(kommer)

Helhetlig plan for kommunen.

Første trinn i prosessen er normalt å foreta en kartlegging av situasjonen. Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har utarbeidet en veiledning til hjelp for lokale musikkråd i arbeidet med registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikkformål i kommunen. Fokuset i veilederen ligger på lydforhold og romakustikk.

 Last ned NMRs kommuneveileder musikklokaler (rev2017)

 


Et prosjekt blir til

Som eksempel på initiering og utvikling av et betydelig musikklokaleprosjekt har vi valgt Trikkestallen Loftet. Prosjektet ble initiert i 2001 og bestemt igangsatt våren 2002.

20. desember 2006 ble Trikkestallen Loftet offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik. Andre etasje i Trikkestallen rommer ca 45 band fordelt på 16 øvingsrom, 1. etasje er skatehall.

MVO støttet prosjektet ” Trikkestallen Loftet” med 1,775 million kroner, Norsk Kulturråd bidro med 1 million kroner, Sør-Trøndelag fylkeskommune støttet prosjektet med 0,9 millioner kroner og Trondheim kommune bidro selv med kroner 8,825 millioner.

Trikkestallen eies av Trondheim kommune og driftes pr i dag av Kulturenheten.
Nedenfor finner du omfattende beskrivelser av hvordan det ble arbeidet både politisk, administrativt og faglig med prosjektet. Les mer