Utbedring av eksisterende bygg

13.12.2016 10:31 Skrevet av

Mye kan gjøres i eksisterende lokaler for at lydforholdene skal bli bedre og mer egnet til musikkformål. To av de viktigste kriteriene for musikklokaler er romvolum og takhøyde imøtekommer kravene i NMRs - Normer og anbefalinger eller NS8178. Gjør de ikke det bør en lete etter et annet lokale ettersom lydforholdene aldri vil kunne bli optimale.

1. NMRs Normer og anbefalinger. Første trinn i planlegging av et utbedringsprosjekt er å skaffe seg kunnskap om hva som er viktig for ditt lokale og type musikk som skal utøves. I 2014 fikk vi NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Den inneholder alle kriterier og parameter som er viktig for at lydforholdene i rommet skal kunne bli optimal til musikkformål. NMRs - Normer og anbefalinger tar for seg de viktigste kriteriene som er i NS8178:2014 og kan laste ned HER

2. Måling: Om takhøyde og romvolum er i trå med NMRs Normer og anbefalinger eller NS8178 er en alerede kommet et stykke. Neste steg blir da å få målt akustikken i lokalet og få en rapport som beskriver etterklangstid, klarhet, romforsterkning og bakgrunnsstøy, supplert med brukererfaringer og bildemateriale, og hvis mulig også med tegninger (skisser) av det enkelte lokale. En slik måling kan bestilles via musikkrådet og NMRs akustikkmålere. Se bestill måling nederst på siden. 

3. Vurdering: I de aller fleste tilfeller anbefales det at lokalet blir vurdert av en fagakustiker ut i fra rapporten og målingene. Denne fasen avsluttes gjennom en ny rapport (tiltaksnotat) som anviser aktuelle tiltak og en grov økonomisk kalkyle bør kunne være mulig. Denne fasen innebærer å anvise konkret hvordan man kan forbedre de akustiske forholdene i lokalene. Sluttrapporten fra denne fasen må være så konkret at den kan danne grunnlag for (økonomiske) prioriteringer, men trenger ikke å gå så langt som å omfatte  en fullstendig prosjektering av utbedringene for lokalet.  Jo bedre jobb som gjøres, jo bedre blir grunnlaget for de økonomiske beslutningene i neste fase. For noen lokaler vil anvisningene være tilstrekkelig for igangsetting, for de øvrige (som trenger grundigere prosjektering) skal vurderingen ende med en antydning av kostnadsrammer.

5. Gjennomføre tiltak
(mer kommer)

 


Prosjektering av nybygg

(kommer)Helhetlig plan for kommunen.

Første trinn i prosessen er normalt å foreta en kartlegging av situasjonen. Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har utarbeidet en veiledning til hjelp for lokale musikkråd i arbeidet med registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikkformål i kommunen. Fokuset i veilederen ligger på lydforhold og romakustikk.

 Last ned NMRs kommuneveileder musikklokaler (rev2017)

 

Helhetlig plan for kommunen. - les hele saken

Et prosjekt blir til

Som eksempel på initiering og utvikling av et betydelig musikklokaleprosjekt har vi valgt Trikkestallen Loftet. Prosjektet ble initiert i 2001 og bestemt igangsatt våren 2002.

20. desember 2006 ble Trikkestallen Loftet offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik. Andre etasje i Trikkestallen rommer ca 45 band fordelt på 16 øvingsrom, 1. etasje er skatehall.

MVO støttet prosjektet ” Trikkestallen Loftet” med 1,775 million kroner, Norsk Kulturråd bidro med 1 million kroner, Sør-Trøndelag fylkeskommune støttet prosjektet med 0,9 millioner kroner og Trondheim kommune bidro selv med kroner 8,825 millioner.

Trikkestallen eies av Trondheim kommune og driftes pr i dag av Kulturenheten.
Nedenfor finner du omfattende beskrivelser av hvordan det ble arbeidet både politisk, administrativt og faglig med prosjektet. Les mer