Publikasjoner

NMRs Normer og anbefalinger

Disse normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er utarbeidet av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), i samarbeid med noen av landets mest anerkjente musikkakustikere.

Last ned gratis her

NS8178:2014

Norsk standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Kjøpes på www.standard.no

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Denne innbyende NOKU-publikasjonen fra 2015 påpeker viktigheten av at kulturutøvere ikke bare har lokaler, men at lokalene faktisk er egnet til aktivitetene som skal utøves. Dette er helt i tråd med det viktigste budskapet i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds akustikkprosjekt.

Publikasjonenen finner du på NOKU sine hjemmesider

Bedre akustikk

Gode råd om forbedring av akustikk i lokaler til musikkformål (1989)

Bedre akustikk II - Sang og musikk ute

Gode råd om forbedring av de akustiske omgivelser ved sang og musikk ute

God Akustikk

Rapport fra testprosjekt i Ås kommune mai/juni 1995. Gjennomført av AkershusMusikkråd i samarbeid med Norsk Musikkråd - anleggsutvalget

Rock og Uld

"Rock og Uld" er en detaljert håndbok i bygging av øvelokaler. Den gir beskrivelse steg for steg om hvordan selve lokalet skal bygges. Det gis også mange gode tips om hvordan man skal få god akustikk inne i rommet. "Rock og uld" er en dansk bok, men det norske vedlegget gir forklaringer på ord og utrykk slik at det er helt uproblematisk for norskspråklige å bruke boken.

Musikk og Akustikk

En veileder for planlegging av lokaler til musikkøving og konsert (1991)