Til nedlasting

Her finner du en del materiale du kan laste ned og bruke. Vi ber om at du angir kilde dersom du siterter fra materilet. Har du spørsmål eller kommentarer, SE HER for kontaktinformasjon.

.

Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er et supplement til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål», med forklaringer og utdypinger.
Last ned siste versjon her.

Sjekklister for øverom

Vi har laget sjekkliste for øverom: Hva gjør et godt lokale for utøverne, og hva er egentilg gode øverom? Hva skal man se etter for å vurdere om øverommet err godt eller uegnet for oss?

Last ned våre sjekklister her.

HURRA !! Internasjonal standard for øverom underveis

Nå er det klart. Forslaget om at det skal lages en internasjonal akustikkstandard for øverom for musikk er vedtatt.

Kommuneveileder musikklokaler

en veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Årsapport 2017, NMR og MSFs arbeid med musikklokaler

Fylkesmusikkrådene i akustikkprosjektet har så langt målt og analysert over 500 musikklokaler rundt om i landet, se Norgeskart med klikkbare lenker til de enkelte målerapportene her

Grunnleggende akustikk

Lær mer om hva som er viktig for å oppnå god og riktig akustikk

/share/mime/48/pdf.png Foredrag NOKU-fagkonferanse 10. juni 2014 - Jon G. Olsen
presentasjon av NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
Musikklivets behov for musikklokaler

(2014_jgo-noku-nynorskstandard.pdf, 1MB)

Bilder

Her finner du en del bilder til nedlasting for bruk til artikler etc knyttet til akustikk.

.

Eksempel målerapport

Her kan dere laste ned eksempel på en rapport fra en registrering/måling.

.

Foredrag og presentasjoner

Her legger vi ut diverse foredrag og presentasjoner til nedlasting.

.

Akustikk i øvingslokaler og konsertsaler (study of sound)

Her kan du laste ned del 1 av studentoppgaven fra "Rom for lyd"-prosjektet.. Del 2 av oppgaven er unntatt offentlighet.

.

Masteroppgave om innredning i konsertsaler

Hvor mye hører du av musikken når ryggen skriker i smerte? Hvor mye ser du av artisten når han foran deg har armhulen ved nesen din? Og kan du danse eller prate når alle rundt stikker deg i nakken med blikket?

.

/share/mime/48/video.png Videopresentasjon akustikk Arendalsuka 2015
(musikkno_endelig-versjon-film.mp4, 26MB)

/share/mime/48/image.png Designelement
(shutterstock_141001633_redigert.tif, 85MB)