Foto: Jonas Høgseth

Sjekklister for øverom

20.09.2018 13:07 Skrevet av Jon G. Olsen

Vi har laget sjekkliste for øverom: Hva gjør et godt lokale for utøverne, og hva er egentilg gode øverom? Hva skal man se etter for å vurdere om øverommet err godt eller uegnet for oss?

Last ned våre sjekklister her.

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for kor
(sjekkliste_overom_kor.pdf, 451kB)

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for korps
(sjekkliste_overom_korps.pdf, 496kB)

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for band
(sjekkliste_overom_band.pdf, 532kB)