Sjekklister for øverom

11.10.2017 13:12 Skrevet av Jon G. Olsen

Vi har laget sjekkliste for øverom: Hva gjør et godt lokale for utøverne, og hva er egentilg gode øverom? Hva skal man se etter for å vurdere om øverommet err godt eller uegnet for oss?

Last ned våre sjekklister for korlokaler og korpslokaler.

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for kor
(sjekkliste_overom_kor.pdf, 285kB)

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for korps
(sjekkliste_overom_korps.pdf, 337kB)