Støtteordninger som kan gi støtte til akustikkutbedring og forprosjekt:

www.musikkutstyrsordningen,no

Musikkutstyrsordningen er opprettet for å ivareta gode tekniske vilkår på norske spillesteder, konsertarrangører og øvingsfellesskap over det hele landet. Vi skal også gi tilskudd til bygging av øvingslokaler og scener.

www.frifond.no

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning! Enkle søknads- og rapportskjema, ingen søknadsfrister og kort behandlingstid gjør Frifond lett å bruke. 

Her finner du en oversikt over forskjellige tilskuddsordningerder: fra http://www.musikk.no/nmr/tilskudd/