Akustikk i øvingslokaler og konsertsaler (study of sound)

27.05.2014 13:33 Skrevet av

Her kan du laste ned del 1 av studentoppgaven fra "Rom for lyd"-prosjektet.. Del 2 av oppgaven er unntatt offentlighet.

.

/share/mime/48/pdf.png Akustikk i øvingslokaler og konsertsaler del 1
(akustikk-i-ovingslokaler-og-konsertsaler-del-1.pdf, 24MB)