Rom for spilleglede, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

27.08.2015 10:22 Skrevet av

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har et eget utvalg som skal arbeide med alle forhold knyttet til lokaler til musikkformål. Utvalget skal således arbeide med både øvelokaler og konsertlokaler, og med lokaler til alle sjangre over hele landet.

Utvalget står bak denne nettsiden (www.musikklokaler.no), og arbeider både politisk, strategisk og faglig - herunder for å øke statstilskudd til bygging og rehabilitering av lokaler til musikkformål. Utvalget utvikler også materiell og annen informasjon.

Utvalget samarbeider med medlemsorganisasjonene, fylkesmusikkrådene og de lokale musikkrådene.

Utvalget representerer Norsk musikkråd i "Utviklingsgruppa for kulturbygg", som er en bred sammenslutning av organisasjoner som arbeider for å bedre situasjonen for kulturlokaler generelt i Norge.

Mål og mandat

Mål og mandat
for Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler

UTVALGETS MÅL

Sammensetning

Rom for spilleglede - Norsk musikkrådsog musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler består av:

Prioriterte oppgaver

Utvalget arbeider bredt, både politisk og praktisk. Det er også stor fokus på registrering og måling av såvel øve- som konsertlokaler. Noen av de høyest prioriterte oppgavene er: