Hva er god akustikk?

God akustikk er avhengig av hva rommet skal brukes til. Det er meningsløst å snakke om god akustikk uten samtidig å si "til hva". God akustikk til et kor betyr dårlig akustikk for et band, og motsatt. Og et rom kan ha god akustikk for en gymsal, men være uegnet til korps. Det er bruken av rommet som forteller oss hvordan akustikken bør være.

Akustiske forhold måles med forskjellige parametre, eksempelvis etterklangstid, bakgrunnsstøy og romforsterkning. Det finnes krav til disse parameterne i akustikkstandarden NS 8178. Dersom man oppfyller kravene i standarden for et av bruksområdene som er beskrevet der, er man på god vei til god akustikk.

Illustrasjon Akustikk I Rom

I musikksammenheng deler vi normalt de akustiske forhold inn i tre kategorier, som alle har forskjellige behov:

  • Akustisk lydsvak musikk (som f.eks. kor og strykeorkester ol)
  • Akustisk lydsterk musikk (som f.eks. korps og storband ol)
  • Forsterket musikk (musikk som forsterkes via et PA-anlegg, dvs band, rock ol)