Utbedring av akustikk

Oppleves akustikken i et rom som dårlig bør en undersøke om rommet kan forbedres. En god start er å laste ned Norsk musikkråds Lokaler til musikkformål her http://www.musikklokaler.no/nmrnorm/. Den sier mye om hvordan et egnet musikklokale skal være innen for de respektive sjangerne. Dersom man ønsker det, anbefaler vi at man måler akustikken. Dersom målingene viser at akustikken i rommet ikke tilfredsstiller kravene, kan man engasjere konsulentfirmaer eller andre for å hjelpe med å utbedre rommet. Dette kan man også få støtte til fra Kulturrom.

Illustrasjon Volum Takhoyde

To av de viktigste parameterne for et rom som skal benyttes til musikkformål er romvolum og takhøyde. Om ikke takhøyde og romvolum er tilstrekkelig i henhold til Lokaler til musikkformål eller NS 8178, så vil aldri rommet bli godt egnet. Det anbefales da at en heller ser seg om etter et annet lokale. Er rommet som man ønsker å utbedre innenfor kravet om takhøyde og romvolum så kan man ta neste steg. Dette innebærer å få gjort en akustikkmåling for å kartlegge hvordan akustikken faktisk er.

Når romvolum, takhøyde og akustikk er kartlagt, kan man planlegge eventuelle tiltak. I de fleste tilfeller anbefaler vi at det tas kontakt med en fagakustiker som kan utarbeide en løsning for ditt lokale. I tillegg finnes det en del gjør-det-selv tiltak som også kan være løsningen for det spesifikke lokalet. Finn ut mer om akustikkmåling her.