Kulturrom gir tilskudd til akustikkmåling

Kulturrom gir tilskudd til gjennomføring av akustikkmåling i ditt øverom. Fylkesmusikkrådene foretar målinger og leverer en rapport som er grunnlaget for en eventuell utbedring. Rapporten er en nødvendig dokumentasjon å vise til eier av lokalet for å foreta nødvendige utbedringer.

Under viser Norsk sangerforum en veileder med innholdseksempler som er fint å ha med i en søknad til Kulturrom.

Søkeropplysninger

Innhold og aktivitet