Forsterket musikk

Musikk som formidles via forsterkeranlegg, pop- og rocke, musikaler og andre musikkuttrykk der lyden hoveddsakelig spres gjennom forsterkeranlegg (PA-anlegg).