Konsert

Med konsert mener en fremføringslokale, store som små. Et fremføringslokale har litt andre akustiske parameter enn øverom.