Lys og luft

Akustikken er et av de viktigste elementene i et musikkrom, men skal kunne fungere godt både for konsert og øvelse.

Lys

Her vil vi komme med gode råd om nødvendig, hensiktsmessig og tilfredsstillende belysning i musikklokaler.

Luft/ventilasjon

For å kunne oppholde seg og øve i et øverom må det til en viss form for ventilasjon. Krav til hensiktsmessig luftkvalitet er viktig, men samtidig vanskelig å oppfylle både fordi dette kan være kostbart og også lage problemer for lydisolasjon.

Men det kan bli mye mer kostbart å ikke gjøre noe med problemet. Rommet kan bli stengt av helsemyndighetene pga klager fra naboer, og da må dere ut på leting etter nye lokaler- igjen...

Å øve i et lokale med ingen eller dårlig ventilasjon er lite produktivt. Hvis det i tillegg røykes inne i øverommet begynner atmosfæren å bli direkte helsefarlig.

Tonekontroller og fadere på miksere blir sauset inn med støv og røyk, og blir regelrett slipt i stykker.

En liten avtrekksvifte ut i friluft, og en lufteluke gjør underverker.

Bruk lydfeller, naboene deres er ikke alltid fan av musikken deres. I verste fall kan de klage til myndighetene for å få stengtlokalet på grunn av plagsom støy.

Sjekk dette før dere leier/kjøper lokalet!

Dette er spesielt viktig hvis dere øver sent om kvelden. Dersom dere øver på dagtid, kan støy til andre rom i samme bygg være et enda større problem.