Skoler

Skoler er et av de mest brukte lokaler til musikk. Undervisningsrom, klasserom, aulaer etc.