Tilgang og lager

Alt lokaler som skal fungere for musikklivet må være tilgjenglig og disponibelt. Det hjelper ikke med flotte lokaler om det er umulig å komme seg inn.

Tilgang

Det finnes mange ulike nøkkel- og låssytemer på markedet. Foreløpig beskriver vi her den enkleste og billigste løsningen: Systemnøkler.

Det finnes også spesielle dørtyper som er ekstremt godt sikret mot innbrudd ved at de har flere festepunkter mellom dør og karm en standard dører.

Den beste forsikringen mot innbrudd på et øvingslokale er å ha en skikkelig lås med nummererte systemnøkler. Dersom dere bruker vanlige nøkler kan hvem som helst slipe opp nye og ingen har mulighet til å kontrollere hvem som har adgang til lokalet! Bakkantbeslag gjør det vanskeligere å brekke opp døren. Bruk gjerne en sikkerhetslås i tillegg.

Dersom det blir innbrudd vil forsikringsselskapet høyst sannsynlig være interessert i hvordan låsesystem dere har. Om dere har forsikret utstyret vel å merke! Musikernes Fellesorganisasjon(MFO) og Gramart har gode forsikringsordninger for musikere. Sjekk også om hjemforsikring dekker utstyr på øvingslokaler.Sørg for at det er et brannslukningsapparat stående permanent i øvingslokalet.

Det bør være lett tilgjengelig og alle som bruker lokalet må være informert om hvor det står og hvordan man bruker det.

Lager

De fleste drar på musikkøvelse for å spille, ikke for å sjaue instrumenter etc. For å sikre effektive øvelser er det viktig med hensiktsmessig lagring av det man ikke trenger å ta med seg hjem mellom øvelsene (instrumenter, utstyr, notearkiv osv).

Lagerrom bør være nær øvelokalet. Husk forsikringsgodkjent lås. Låsbare skap for oppbevaring kan også være en god løsning