Tilpassede lydforhold

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold. Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungere meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. Og omvendt - et flott korlokale er dårlig egnet for rock.

Selve musikken deler vi inn i tre kategorier:

  • Lydsvak akustisk musikk (f eks kor) skal ha rom med lydforhold som gir lang etterklang.
  • Lydsterk akustisk musikk (f eks korps/symfoniorkester) skal ha rom med lydforhold som gir middels etterklang.
  • Forsterket musikk (f eks band) skal ha rom med lydforhold som gir kort etterklang.

I forsterket musikk formidles instrumentene gjennom lydanlegg. I akustisk musikk brukes det ikke lydanlegg.

Med etterklang menes hvor lenge lyden «henger igjen» i rommet. Etterklang skapes av rommets egenskaper, og kan endres med å bruke andre materialer på tak og vegger.

Summen av de forskjellige overflater, etterklang, takhøyde, romform og romvolum sier oss noe om lydforholdene i et rom, romakustikken.