Norsk Standard NS8178

Norsk standard for god akustikk i øverom og konsertlokaler ble lansert 9. april 2014. standardene er laget for hjelpe kommuner, byggherrer, musikklivet og alle andre når de skal lage eller bygge om rom til musikk. Standardene er den første offisielle og offentlige standarden på dette området i verden, og det er et banebrytende arbeid som nå er gjort.

På denne siden finner dere litt generelt om akustikk knyttet til den nye standarden, og dere kan også laste ned noen artikler og brosjyrer som musikkrådet har laget om emnet.

Standardens gyldighet i Norge

I byggeprosjekter i Norge er det et sett med regelverk som alltid vil gjelde, som skal sikre alt fra inneklima og lydforhold, til sikkerhet, energibruk og jordskjelv. Disse standardene er tilknyttet teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17).
Akustikkstandarden er ikke en av disse, og er derfor ikke en standard som alle følge, når man bygger i Norge. Men regelverket er heller ikke så enkelt at man bare kan slippe. Derfor har Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund laget et eget notat som sier noe om vår tolkning av regelverket. Vår tolkning er at standarden ikke alltid må brukes, men at ansvarlig prosjekterende må vurdere og dokumentere hvilke standarder som er benyttet.

Les mer på Standard Norge

NS8178 illustrasjon