Nyttige nettsider

Noen aktuelle og nyttige nettsteder

www.musikk.no/akershus/akustikk

Akershus musikkråd har arbeidet lenge med akustikk i musikklokaler, og har en del nyttig informasjon på sitt nettsted.

www.plugin-turnon.com/

Norsk musikkråd har etablert et spesielt prosjekt for hvordan du kan unngå skader på hørselen som en følge av langvarig eksponering for musikk og støy. Nettsiden inneholder også sider om lokaler og akustikk.

www.akustisk-selskap.com/

Norsk Akustisk Selskap er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge, og har en del interessante artikler og lenker på sitt nettsted, det meste på engelsk.

https://www.kulturrom.no/

Støtteordning for utbedring av akustiske forhold og innkjøp av teknisk utstyr til musikklokaler