Norsk Standard NS8178

Norsk standard for god akustikk i øverom og konsertlokaler ble lansert 9. april. standardene er laget for hjelpe kommuner, byggherrer, musikklivet og alle andre når de skal lage eller bygge om rom til musikk. Standardene er så vidt vi vet den første offisielle og offentlige standarden på dette området i verden, og det er et banebrytende arbeid som nå er gjort.

På denne siden finner dere litt generelt om akustikk knyttet til den nye standarden, og dere kan også laste ned noen artikler og brosjyrer som musikkrådet har laget om emnet.

Les mer på Standard Norge

NS8178 illustrasjon